ชื่อไทย : เอื้องจำปาน่าน
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium sulcatum Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นลำแบน ขนาด 15-30 ? 2 ซม. สีเขียวเข้ม ผิวเป็นร่องตามยาว ขึ้นเป็นกอแน่นไม่มีทิศทางแน่นอน ใบ
ใบ :
สีเขียวเข้ม รูปรีแกมรูปใบหอก ขนาด 10-15 ? 2 ซม. ปลายแหลม ผิวมัน แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว
ดอก :
 เกิดใกล้ยอดเป็นช่อสั้นๆโค้งห้อยลง ดอกในช่อค่อนข้างแน่น กลีบดอกมักจะงุ้มเข้า กลีบปากมีขนสั้นและนุ่มคล้ายกำมะหยี่ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ขนาดดอกประมาณ 2 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มกราคม สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าดิบทางภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ สิกขิม อินเดีย พม่า และลาว     

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : พบเห็นน้อยมาก
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554